ظرف یکبارمصرف فومی صورتی

  • توضیحات تکمیلی

توضیحات تکمیلی

مصرف

ظروف بسته بندی پروتیینی گوشت و مرغ

جنس

فومی