ظرف یکبارمصرف فومی صورتی

  • اطلاعات بیشتر

اطلاعات بیشتر

مصرف

ظروف بسته بندی پروتیینی گوشت و مرغ

جنس

فومی